Björn Anseeuw

Björn groeide op in Gistel en liep school in Oostende. Na zijn middelbare school trok hij naar Brugge om er verpleegkunde te studeren aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Niet veel later zocht hij een stekje in Oostende, trouwde hij en werd vader van twee dochters. Hij werkte vier jaar in het AZ Sint-jan te Brugge en ging daarna aan de slag als thuisverpleger. In 2010 voelde hij dat zijn roeping elders lag en zette hij de stap naar de politiek. Björn werd parlementair medewerker van Manu Beuselinck en later van Nadia Sminate.

Björn kreeg politiek met de paplepel mee. Vader Rony bekleedde zelf 24 jaar een politiek mandaat in Gistel: eerst voor de Volksunie, later voor de N-VA. Zelf was Björn er als 15-jarige medeoprichter van de Volksuniejongeren. Jarenlang zou hij zich in de schaduw inzetten voor de uitbouw van een sterke partij die voluit kiest voor meer dan zes miljoen Vlamingen.

In 2012 treedt Björn voor het eerst op de politieke voorgrond. Hij wordt Oostends lijsttrekker voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er volgt een klinkende verkiezingsoverwinning. Toch belandt de N-VA er op de oppositiebanken. In 2018 is Björn opnieuw lijsttrekker en leidt hij de N-VA ploeg naar een verkiezingsoverwinning met het doel Oostende opnieuw te laten groeien. Nu zetelt hij als eerste schepen, samen met de andere N-VA schepenen Charlotte en Maxim en de vijf gemeenteraadsleden, in de meerderheid. Elke dag opnieuw werkt Björn mee aan een beleid voor een sterke gemeenschap waarin iedereen voldoende kansen krijgt maar ook verantwoordelijkheid neemt.

Vandaag is Björn in het Vlaams Parlement vast lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Verder is hij nog plaatsvervangend lid van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de Commissie voor Onderwijs, de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen, de Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport en de Commissie Grensoverschrijdend Gedrag.

Björn is ook plaatsvervangend lid van het Beneluxparlement.

Medewerkers

Lissa Buyse

persoonlijk medewerker