Björn Anseeuw

Björn groeide op in Gistel en liep school in Oostende. Na zijn middelbare school trok hij naar Brugge om er verpleegkunde te studeren aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Niet veel later zocht hij een stekje in Oostende, trouwde hij en werd vader van twee dochters. Hij werkte vier jaar in het AZ Sint-jan te Brugge en ging daarna aan de slag als thuisverpleger. In 2010 voelde hij dat zijn roeping elders lag en zette hij de stap naar de politiek. Björn werd parlementair medewerker van Manu Beuselinck en later van Nadia Sminate.

Björn kreeg politiek met de paplepel mee. Vader Rony bekleedde zelf 24 jaar een politiek mandaat in Gistel: eerst voor de Volksunie, later voor de N-VA. Zelf was Björn er als 15-jarige medeoprichter van de Volksuniejongeren. Jarenlang zou hij zich in de schaduw inzetten voor de uitbouw van een sterke partij die voluit kiest voor meer dan zes miljoen Vlamingen.

In 2012 treedt Björn voor het eerst op de politieke voorgrond. Hij wordt Oostends lijsttrekker voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er volgt een klinkende verkiezingsoverwinning. Toch belandt de N-VA er op de oppositiebanken. Ook in 2014 scoort Björn goed en wordt hij verkozen als Vlaams Parlementslid. Gedurende vijf jaar zet hij zich actief in voor beleidsthema's zoals geestelijke gezondheidszorg en wonen. In 2018 is Björn opnieuw lijsttrekker in Oostende en leidt hij de N-VA ploeg naar een verkiezingsoverwinning met het doel Oostende opnieuw te laten groeien. Nu zetelt hij als eerste schepen, samen met de andere N-VA schepenen Charlotte en Maxim en de vijf gemeenteraadsleden, in de meerderheid. Elke dag opnieuw werkt Björn mee aan een beleid voor een sterke gemeenschap waarin iedereen voldoende kansen krijgt maar ook verantwoordelijkheid neemt.

In mei 2019 staat Björn op de West-Vlaamse Kamerlijst en is hij opnieuw verkozen als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar is Björn ondervoorzitter van de Commissie Sociale Zaken en vast lid van de Bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden. Hij zetelt er ook als plaatsvervanger in de Commissie voor Landsverdediging, de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen, het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, en de Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de "staatshervormingen sedert 1970".