Parlementair werk

Op 26 mei 2019 ben ik verkozen als Federaal parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordiger ben ik ondervoorzitter van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Daar ligt mijn focus vooral op sociale fraudebestrijding, werkloosheid, arbeidsmarktbeleid en de financiering en organisatie van de sociale zekerheid. Deze uitdaging grijp ik met beide handen aan! Daarnaast ben ik ook vast lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden.

Voordien was ik Vlaams parlementslid in de legislatuur 2014 - 2019. Daar was ik vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik was plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maakte ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen was ik voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kon ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende, later op mijn ervaring als schepen van Mobiliteit. Mijn focus lag in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn werkte ik rond geestelijke gezondheid bij jongeren.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recente vragen

Zeven op de tien werkenden wil een lagere werkloosheidsuitkering (MV 34578C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B109-2-1258-2022202320075

Bouwsector. - Knelpuntberoepen (MV 34591C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B109-2-1259-2022202320076

Verhoging van de minimumlonen (MV 28726C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B089-2-0943-2021202216091

Verhoogde tegemoetkoming.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B088-6-1497-2021202215455

De geschorste degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B084-2-0844-2021202214841

Statuut van de preventieadviseurs (MV 23504C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B075-2-0717-2021202213502

Corona-overbruggingsrecht (MV 20711C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B070-9-0290-2021202212632

Begrotingscontrole en de financiering van de sociale zekerheid (MV 17315C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B061-6-0839-2020202110816

De voorspelde structurele werkloosheid in de studie van ING (MV 15682C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B051-2-0378-2020202109823

De naburige rechten van acteurs en de impact ervan op hun werkloosheidsuitkering (MV 14922C).

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B051-2-0374-2020202109816