Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recent ingediende documenten

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

van Jan Peumans, Björn Anseeuw, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
1842 (2018-2019) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

van Björn Anseeuw, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Willy Segers
1842 (2018-2019) nr. 2

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gedaan zijn in het kader van de activiteiten van huisvestingsmaatschappij Vitare

van Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
1764 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 15 januari 2019 14.25u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 15 januari 2019 14.09u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 11 december 2018 14.29u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Björn Anseeuw en Vera Jans
1840 (2018-2019) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Katrien Partyka, Björn Anseeuw en Michèle Hostekint
1842 (2018-2019) nr. 4

Actuele vraag over de gevolgen voor de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg van het matige succes van de terugbetaling van de psycholoog

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
318 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2