Parlementair werk

Op 26 mei 2019 ben ik verkozen als Federaal parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordiger ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Daar ligt mijn focus vooral op sociale fraudebestrijding, werkloosheid, mensen met een beperking en de financiering en organisatie van de sociale zekerheid. Deze uitdaging grijp ik met beide handen aan!

Voordien was ik Vlaams parlementslid in de legislatuur 2014 - 2019. Daar was ik vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik was plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maakte ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen was ik voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kon ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende, later op mijn ervaring als schepen van Mobiliteit. Mijn focus lag in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn werkte ik rond geestelijke gezondheid bij jongeren.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recente vragen

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0596-2020202107679

Vergoeding voor thuiswerk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0597-2020202107673

Misbruiken corona ziektebriefjes en quarantaine-attest.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0398-2020202106350

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B039-2-0189-2020202107675

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B039-2-0190-2020202107676

Vergoeding voor thuiswerk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B040-2-0188-2020202107673

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B040-2-0191-2020202107679

Het kunstenaarsstatuut.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B039-2-0187-2020202107652

Het gevolg op kunstenaarsstatuut bij weigering van job.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55--2-0182-2020202107621

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0374-2020202107627