Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recent ingediende documenten

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gedaan zijn in het kader van de activiteiten van huisvestingsmaatschappij Vitare

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Björn Anseeuw, Gwenny De Vroe en Katrien Partyka
1764 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe en Björn Anseeuw
1677 (2017-2018) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende rouwondersteuning op de werkvloer

van Peter Persyn, Axel Ronse, Piet De Bruyn, Björn Anseeuw, Peter Wouters en Danielle Godderis-T'Jonck
1698 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 11 december 2018 14.29u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen - donderdag 8 november 2018 10.35u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen - donderdag 8 november 2018 10.04u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys en Jan Bertels
15 (2018-2019) nr. 2-J

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van de Vlaamse Regering
1677 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over preventieve maatregelen naar aanleiding van het problematisch alcoholgebruik bij jongeren en 65-plussers

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
326 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2