Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recente vragen

De werkingsmiddelen van de SIOD.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55--11-0086-2019202001951

De werkingsmiddelen van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0260-2019202001947

De werkingsmiddelen van de Directie Controle van Fedris.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0373-2019202001945

De werkingsmiddelen van de DGEC.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0374-2019202001949

De werking van de Rijksdienst voor Pensioenen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Pensioenen
55--7-0028-2019202001950

Sociale controles Arbeidsinspectie. - Regionale verschillen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0218-2019202001625

De werkloosheidsduur.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0212-2019202001580

RSZ-werkgeversbijdragen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0283-2019202001576

Berekening van de welvaartsenveloppe.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0284-2019202001578

Domiciliefraude.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B011-11-0065-0000201900189