Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het inspectieverslag van de Zorginspectie over de psychiatrische afdeling Levanta van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate

van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
2398 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Projecten met overheidssteun 2014 tot 2017 - Oostende

van Björn Anseeuw aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
297 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Projecten met overheidssteun 2014 tot 2017 - Oostende

van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
580 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het gebruik van vrijheidsbeperkende en -berovende maatregelen

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
2408 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de kwaliteit van forensisch-psychiatrische zorg, naar aanleiding van de wanpraktijken van de afdeling Levanta

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2416 (2017-2018)

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Vera Jans en Peter Persyn
1177 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2