Parlementair werk

Op 26 mei 2019 ben ik verkozen als Federaal parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordiger ben ik vast lid van de commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Daar ligt mijn focus vooral op sociale fraudebestrijding, werkloosheid, mensen met een beperking en de financiering en organisatie van de sociale zekerheid. Deze uitdaging grijp ik met beide handen aan!

Voordien was ik Vlaams parlementslid in de legislatuur 2014 - 2019. Daar was ik vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik was plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maakte ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen was ik voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kon ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende, later op mijn ervaring als schepen van Mobiliteit. Mijn focus lag in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn werkte ik rond geestelijke gezondheid bij jongeren.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recente vragen

COVID-19. - Uitbetaling uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B019-12-0437-2019202003110

Verhoogde kinderbijslag. - Gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheden.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B019-12-0432-2019202003085

Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B018-12-0376-2019202002804

COVID-19. - Aantal tijdelijke werklozen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B018-12-0377-2019202002806

Vijfjaarlijkse ambtshalve medische herzieningen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B017-12-0366-2019202002755

Parkeerkaarten.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B017-12-0367-2019202002756

Het innen van administratieve boetes na vaststelling van sociale fraude.

van Björn Anseeuw (07508) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B017-3-0291-2019202002754

Platform inspectiediensten.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B015-11-0114-2019202002518

Sociale inspectiediensten. - Gebruik van EAI.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B016-11-0115-2019202002519

De werkingsmiddelen van de SIOD.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55-B013-11-0086-2019202001951