Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recente vragen

Regionale verschillen inzake controles op zwartwerk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0034-0000201900200

Werkingsmiddelen van de sociale inspectiediensten.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0035-0000201900204

Recidiverende buitenlandse werkgevers.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0036-0000201900205

Werkloze 50-plussers.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0037-0000201900199

Alleenstaande werklozen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0038-0000201900201

Strijd tegen sociale fraude.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
55--12-0015-0000201900202

Kunstenaarsstatuut.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--13-0031-0000201900203

Werkloze 50-plussers.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0056-0000201900199

Regionale verschillen inzake controles op zwartwerk.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0057-0000201900200

Alleenstaande werklozen.

van Björn Anseeuw (07508) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-0058-0000201900201