Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt die verplichting. Engelbosch vindt het niet logisch dat in Vlaanderen een verplichting bestaat voor huurwoningen en nieuwbouw, maar niet voor de andere zestig procent van ons woonpatrimonium. ”Ik wil de wetgeving verruimen naar alle woningen”, verklaart hij. “Eén duidelijke regel voor iedereen dus.”

Levens redden

De cijfers bewijzen dat een algemene verplichting levens redt. In Noorwegen bijvoorbeeld, waar maar liefst 98 procent van de woningen sinds 1991 over een rookmelder beschikt, is er een daling van 2,2 doden per miljoen inwoners bij woningbrand. Vorig jaar zijn ook Frankrijk en verschillende Duitse deelstaten dezelfde weg ingeslagen. “Vlaanderen mag niet achterblijven”, vindt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx, die het voorstel van decreet mee ondertekende. “Vooral ’s nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden.”

Extra sensibiliseren

Volgens Vlaams Parlementslid en medeondertekenaar Björn Anseeuw staat deze nieuwe regelgeving ook niet op zich: “De wettelijke verplichting moet uiteraard samengaan met bijkomende sensibilisering voor de burger, zodat die weet dat je de eigen veiligheid aanzienlijk kunt verhogen voor slechts één euro per jaar.”