West-Vlaanderen telt tal van succesvolle bedrijven in verschillende sectoren. “De belangrijkste grondstof voor de vele ondernemingen is en blijft werknemers. Alleen wordt het steeds moeilijker om de vele vacatures in te vullen. Zo telt West-Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 78 procent en een werkloosheidsgraad van amper 2,7 procent. Uit recente cijfers van VOKA blijkt ook dat er cijfermatig minder dan één werkzoekende is per openstaande vacature”, vertelt Axel Ronse.

Enorm potentieel

“Om de vacatures in te vullen, moeten we bijgevolg op zoek naar mensen buiten onze provincie. Naast de laagste werkgelegenheidsgraad heeft Henegouwen daarbovenop een werkloosheidsgraad van meer dan 10 procent. Dat biedt een enorm potentieel voor de West-Vlaamse en bij uitbreiding alle Vlaamse ondernemers. Toch vindt deze groep werkzoekenden de weg naar onze provincie amper. Met deze actie herinneren we hen eraan dat ze van harte welkom zijn om te solliciteren voor een van de 14.000 jobs in West-Vlaanderen”, gaat Björn Anseeuw verder.

Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd

“Uiteraard is er meer nodig dan dit charmeoffensief. Voor de Vlaamse economie zijn grondige hervormingen op de arbeidsmarkt broodnodig.  Zo moeten werkloosheidsuitkeringen eindelijk beperkt worden in de tijd. Dat is zowat overal ter wereld het geval, behalve in dit land. Zo werken er in West-Vlaanderen bijvoorbeeld 14.000 mensen uit Noord-Frankrijk en slechts 1.362 uit Henegouwen. Dat komt omdat de werkloosheidsuitkeringen hier niet beperkt zijn in de tijd, in Frankrijk zijn ze dat wel”, verduidelijkt Björn Anseeuw.

Betere samenwerking tussen VDAB en FOREM

“Tegelijk moeten de VDAB en haar Waalse tegenhanger FOREM veel beter samenwerken”, stelt Axel Ronse. “Om de vele vacatures in te vullen, kijken we dikwijls naar arbeidsmigratie uit het buitenland. Maar het is veel beter om werkzoekenden uit Henegouwen naar onze vacatures te leiden. Zo stuurde de VDAB vorig jaar 117.000 openstaande vacatures door naar de Waalse arbeidsbemiddelaar FOREM. Slechts 51 werkzoekende kwamen solliciteren in Vlaanderen. Het is tijd voor een grondige samenwerkingsovereenkomst tussen de beide arbeidsbemiddelaars”, besluiten beide West-Vlaamse parlementsleden.