Het signaal van de ACV-top is volgens Anseeuw dubbel problematisch omdat ze als werkgever de wet bewust naast zich neerleggen en als paritaire beheerder van de sociale zekerheid lijnrecht ingaan tegen het principe van onvrijwillige werkloosheid en activering naar een nieuwe job. “Nochtans essentieel om onze sociale zekerheid betaalbaar de houden en zo een structurele verlaging van de lasten op arbeid mogelijk te maken voor al die mensen die wél bijdragen.”

Onhoudbaar stelstel

Wanneer we spreken over het brugpensioen, dan gaat het vaak over werknemers vanaf 58 tot 60 jaar die vervroegd uitstromen. “In een steeds maar krappere arbeidsmarkt is het echter onhoudbaar om stelsels in leven te houden waarbij oudere werknemers veel te vroeg uit de arbeidsmarkt worden geduwd”, zegt Anseeuw, “Vandaag kunnen we het ons ook écht niet meer veroorloven om talenten en competenties van oudere werknemers te verkwisten. Het uitdoven van SWT-stelsel is dan ook noodzakelijk.”

Doorstartbanen

Daarnaast wil de N-VA hiermee vermijden dat bij collectieve afvloeiingen 58-plussers ontslagen worden omdat zij in aanmerking komen voor het SWT-stelsel. “Zij worden zo onvrijwillig uit de arbeidsmarkt geduwd, juist omdat deze regelingen nog bestaan. Als we het stelsel laten uitdoven zullen sociale partners bij herstructureringen kiezen voor andere sociale maatregelen zoals bijvoorbeeld de doorstartbanen waar onze fractie al lang voor pleit.”

RVA-inspectie

Met zijn loopbaan van veertig jaar voldoet Leemans niet aan de voorwaarden om niet langer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. “Ik reken er dus ook op dat de RVA-inspectie hem daar vriendelijk op wijst zodat hij geen misbruik kan maken van een systeem dat bestaat voor mensen die het écht nodig hebben.”