Anseeuw is bijzonder kritisch voor de nieuwe wet, die overigens vol met fouten stond. “De kunstenaars worden rechter en partij van hun eigen gunstregime, want de kunstwerkcommissie zal voor het grootste deel uit kunstenaars bestaan. Die kunnen daar zelf gaan beslissen welke van hun collega’s het kunstwerkattest kunnen krijgen. Zonder pottenkijkers, overigens, want experts van de RVA en de RSZ mogen daar niet meer aanwezig zijn. Dit zet de deur open voor een weinig objectieve interpretatie ten gunste van de eigen kunstensector en voor vriendjespolitiek”, zegt Anseeuw.

Veel hogere uitkering voor kunstenaars

Ook de hervorming van het sociale gunstregime zelf kan op weinig steun rekenen bij de N-VA. “Kunstenaars met een ‘kunstwerkuitkering’ ontvangen voortaan vanaf dag één een veel hogere uitkering dan andere werklozen, die bovendien niet daalt doorheen de tijd. Kunstenaars die al minstens 18 jaar van het sociaal statuut gebruik maken, kunnen dit recht gewoon behouden indien ze op drie jaar tijd in totaal slechts een dikke 2800 euro bruto verdiend hebben. Zolang kunstenaars deze kunstwerkuitkering ontvangen moeten ze bovendien niet langer actief beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt”, benadrukt Anseeuw. “Dit kan echt niet de bedoeling zijn.”

Aansporen naar arbeidsmarkt

“Kunstenaars die onvoldoende inkomen kunnen halen uit artistieke activiteiten, moeten net worden aangespoord desnoods buiten de kunstensector aan de slag te gaan. Dit komt niet alleen de betrokken kunstenaars ten goede, maar ook onze arbeidsmarkt die kreunt onder een recordaantal openstaande vacatures. Helaas moedigt deze federale regering ook hier enkel de inactiviteit aan. Ook hier met dure maatregelen die kunstenaars onnodig in de werkloosheid duwen”, aldus Anseeuw.