Zorgnoden niet afschuiven op sociale woningsector

Door Björn Anseeuw op 25 september 2015, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleit vandaag voor quota voor aangepaste sociale woningen (senioren, mensen met een  handicap,…). Volgens haar eigen studie - waarbij online gepeild werd naar het aantal woningen voor mensen met een fysieke beperking, een definitie die niet slaat op seniorenwoningen - zijn er te weinig sociale woningen op maat van senioren.  Volgens Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) slaat Schryvers de bal hier mis: “De cijfers die ze gebruikt zijn niet representatief, laat staan dat ze nauwkeurig zijn. Bovendien verwart ze wonen met welzijn en gaat ze voorbij aan het nu al steeds groeiende aanbod van sociale woningen op maat van senioren.”

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen doen vandaag al heel wat inspanningen om senioren langer zelfstandig te laten wonen, zegt Anseeuw: “Zo zijn gelijkvloersappartementen en appartementen die per lift bereikbaar zijn tegenwoordig ‘rolstoelvriendelijk’.  Dit betekent niet alleen brede deuren en doorgangen, maar ook dat deze appartementen onder andere een aangepaste badkamer en toilet moeten hebben.  Voor nieuwe projecten is dit zelfs een verplichting en dus helemaal niet vrijblijvend.”

Bovendien ziet de Visitatieraad, die nagaat hoe een sociale huisvestingsmaatschappij werkt, erop toe of het lokale aanbod op de vraag is afgestemd. Ook het lokaal woonoverleg doet dit. “Het groeiend aantal senioren zorgt zo vandaag al voor een groeiend aantal sociale seniorenflats. Getuige daarvan de vele projecten zoals de groene Silvertoptoren in Antwerpen die momenteel gerenoveerd wordt en volledig zal bestaan uit seniorenflats.  Maar ook in Kortrijk bijvoorbeeld zijn er al heel wat aangepaste woningen waar senioren terecht kunnen,” aldus Björn Anseeuw.

Anseeuw is het bovendien niet eens met de stelling van Schryvers dat sociaal wonen vandaag verder moet gaan en zorgtaken moet opnemen ‘om te vermijden dat mensen in dure rusthuizen terechtkomen’.  “Volgens haar moet sociale huisvesting alle groeiende zorgnoden opvangen. Maar bij grote zorgnoden is het net vanuit de bevoegdheid Welzijn dat Vlaanderen in actie moet schieten en voor het nodige aanbod zorgen.  Zoals eerder gezegd doen de sociale huisvestingsmaatschappijen vandaag al een stevige duit in het zakje door hun aanbod af te stemmen op de noden, met name het bouwen van eentoenemend aantal seniorenflats. Ook voor mensen met een fysieke beperking bestaat er reeds een aanbod voor wie in aanmerking komt voor een sociale woning.  Het is echter niet fair om met een eenvoudige ‘enquête’ met verwarrende vragen te besluiten dat het aanbod ontoereikend is. Als dan nog eens de welzijnsnoden door wonen opgevangen moeten worden, wordt het helemaal te gek voor woorden. Voor mensen met zware zorgnoden zijn er in de eerste plaats andere woonvormen, die echter een welzijnsbevoegdheid zijn,” besluit Björn Anseeuw.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is