Vlaamse overheid herstelt Oostendse duinen

Door Björn Anseeuw op 4 december 2015, over deze onderwerpen: Oostende, West-Vlaanderen

Aankoop leidt tot meer natuur en betere zeewering.

De Vlaamse overheid zal 200.000 euro investeren in de aankoop van de duinen ter hoogte van de campings in Oostende-Raversijde.  Het is de bedoeling om er de zeewerende duinen te herstellen.  Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA) van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “De aankoop en het herstel van deze duinen is een zeer goede zaak voor Oostende: ten eerste is er op die plaats een reëel gevaar voor overstroming. Dat wordt nu vermeden.  Maar bovendien beschermt dit duinenherstel ons niet alleen tegen het geweld van de zee, het zorgt voor een meerwaarde voor de biodiversiteit en het natuurlandschap.”, zegt Anseeuw.

Vandaag zijn de gronden eigendom van de voormalige campings Ramon en Petit Bruxelles. “De campings vormen een zwakke zone in de natuurlijke, zeewerende duinen,” zegt Björn Anseeuw. “Door te veelvuldige betreding en bebouwing ontstaan depressies in het duinenmassief. Daardoor verdwijnt de aanwezige duinenhabitat. Ik ben dan ook erg tevreden dat die duinen hun oorspronkelijke functie terugkrijgen en niet meer dienen voor campings.”

De procedures voor de aankoop van de gronden zijn nu lopende.  “Van zodra de gronden effectief in het bezit zijn van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust, kan men starten met het herstel van de duinen,” aldus Anseeuw.

De gronden zelf liggen in natuurgebied en palen aan het domein Raversyde. “Het herinrichten van deze zeewerende zone zal ook de natuurwaarde verhogen. Onze duinen vormen een onvervangbaar natuurlijk leefgebied voor typische planten en dieren.  Deze Vlaamse investering in Oostende is dus dubbele winst voor mens en natuur,” besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is