Vlaams minister Homans investeert ruim 439.000 euro in sociale infrastructuur van stad Oostende

Door Björn Anseeuw op 21 december 2018, over deze onderwerpen: Oostende, Armoedebestrijding

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) investeert ruim 439.580 euro in sociale infrastructuur in de stad Oostende. Dat maakte Vlaams Parlementslid en toekomstig eerste schepen in Oostende, Björn Anseeuw bekend. “Deze investeringen moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede in de stad en het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede,” aldus Björn Anseeuw.

"Minister Homans wil steden ondersteunen in het investeren in sociale infrastructuur," reageert Björn Anseeuw opgetogen. “Met het stimuleren van deze investeringen willen we een duurzaam hefboomeffect genereren voor mensen in armoede. De gefinancierde projecten zetten in op het doorbreken van intergenerationele armoede en het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit door het structureel aanbieden van hefbomen om de zelfredzaamheid van mensen te verhogen.”

Sociale Infrastructuur voor O.666 eengezinswoningen

Binnen het stadsvernieuwingsproject Oosteroever is O.666 vzw (verzameling van 11 organisaties) op zoek naar een innoverende invulling van het gebouw aan de Hendrik Baelskaai, een voormalige visserscoöperatie. Momenteel bezetten zij dit tijdelijk in samenspraak met OVAM (eigenaar). In samenwerking met Arktos, kleinVerhaal vzw en Refu Interim wil de stad inzetten op toeleiding en coaching van kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hen ondersteunen in hun zoektocht naar individuele mogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van een individueel traject waarbij de competenties van de jongere worden versterkt. Via een laagdrempelige benadering wordt sociaal ondernemerschap gestimuleerd, toegang tot diensten en tot een sociaal netwerk vergemakkelijkt en kruisbestuiving gestimuleerd tussen verschillende publieke partners en uitwisseling van hun expertise. De bedoeling is dat het gebouw gerund wordt door jonge ondernemers, die bovendien zullen zorgen voor vorming, opleiding en werkervaring van de jongeren. Via een grondige renovatie wil de stad het gebouw de juiste basiseigenschappen meegeven, een juiste buitenschil voor laagdrempelige toegankelijkheid, het gebouw modulair inrichten en socio-professionele re-integratie en socio-circulaire economie ondersteunen. Op die manier wordt het gebouw een toegankelijke, warme en uitnodigende plek, een co-creatieproject in en met de Vuurtorenwijk. Een groot deel van de renovatiewerken zullen door de doelgroep zelf samen met enkele stakeholders uitgevoerd worden. Het participatietraject is afgerond en de projectwerking tussen Stad Oostende, Ovam, Tom van Mieghem architecten, kleinVerhaal vzw, Arktos, vzw Refu Interim en O.666 vzw is opgezet.

“Met deze forse investering kunnen we in Oostende, op een eigen, unieke wijze sociale infrastructuur realiseren die tegemoetkomt aan de specifieke uitdagingen en noden waarmee we te maken krijgen. Tegelijk kunnen we zo ook een voorbeeld zijn voor andere Vlaamse steden,” besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is