Van dromen naar daden: een nieuwe toekomst voor het Thermae Palace

Door Björn Anseeuw op 23 januari 2022, over deze onderwerpen: Oostende
Thermae Palace gezien vanop het strand

De Thermen dat is Oostende. En Oostende, dat zijn de Thermen. Het maakt onze stad tot wat ze is.  De Thermen zitten in onze geschiedenis en identiteit, en vormen nog elke dag het decor voor nieuwe herinneringen en mooie verhalen.  
Met het Thermae Palacehotel en de Koninklijke Gaanderijen heeft Oostende een iconische troef in handen.  Het is zonder twijfel het meest gefotografeerde monument van onze stad. Maar ook ver buiten onze stadsgrenzen spreekt het complex voor velen tot de verbeelding. De gebouwen zijn de getuige van het kusttoerisme in de belle époque én van de pioniersrol die Oostende als echte Koningin der Badsteden heeft gespeeld.
Die unieke parel aan onze Oostendse kroon is tegelijk een smet op ons blazoen. Het verkeert in barslechte staat. Als Oostendenaar bloedde mijn hart elke keer bij het zien van deze vergane glorie. Laat dit nu net de beste motivatie zijn om mijn ambitie in realiteit om te zetten en dit complex opnieuw te laten stralen als nooit tevoren.  Als schepen van stadsgebouwen werk ik daarom sinds 2 jaar, én vol trots en gedrevenheid,  samen met Participatie Maatschappij Vlaanderen en Restotel aan het plan om Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderen niet enkel terug in ere te herstellen, maar haar opnieuw de trekpleister vol allure te laten zijn voor onze stad, en bij uitbreiding de ganse Vlaamse kust.
En ja, ambitie, durf en inzet is hier broodnodig. Ik kies niet voor oplapwerk, niet voor ingrepen die op korte termijn lonen. Onze Thermen verdienen en krijgen een grondige restauratie. Niet de makkelijkste weg, maar wat mij betreft de enige juiste weg!
De restauratiekosten zullen om en bij de 90 miljoen euro bedragen. Maar wie heeft iets aan bakstenen zonder een ziel? Wat is een gebouw zonder leven? Een plan zonder toekomst?
Daarom werken we niet alleen aan een restauratie om ‘U’ tegen te zeggen. We zetten tegelijk in op een duurzame uitbating en invulling. Nu we onze Thermen en Gaanderijen duurzaam beschermen en een nieuwe toekomst geven, moet ook de invulling én het onderhoud ervan duurzaam en economisch haalbaar zijn. Zo maken we Oostende klaar voor de toekomst.
Het Thermae Palace Hotel zal ook in de toekomst de centrale functie blijven in dit gebouw.  Het zal meer dan ooit een toeristische trekpleister zijn en blijven. Maar dit hele complex heeft veel meer potentieel. In de toekomst zullen we dan ook álle mogelijkheden benutten. Daarom onderzoeken we nu verschillende scenario’s voor het gebouw. Ik kijk ernaar uit die aan u voor te leggen, en te luisteren naar uw inbreng, uw ideeën en suggesties. Deze zullen voor ons van groot belang zijn.  Zo bouwen we als Oostendenaars samen aan het Oostende van de toekomst.
Dit dossier is zonder overdrijven eén van de grootste maar ook boeiendste dossiers op mijn bureau. Niet enkel in Oostende, maar ook op hoger politiek niveau proberen we krachten en middelen te vinden voor onze stad en haar eerherstel. Zo maakte partijgenoot en Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele 10 miljoen euro vrij voor het Thermae Palace!  Een flinke duw in de rug die we goed kunnen gebruiken. Een flinke stimulans ook om hard en gedreven verder te werken. Voor Oostende. Voor de Oostendenaars. Voor u.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is