Vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid nemen

Door Björn Anseeuw op 26 september 2019, over deze onderwerpen: Het middenveld, Sociaal overleg, Belastingen
staking

Onze sociale zekerheid kampt met een tekort van ruim drie miljard euro. Dat de vakbonden nu pleiten voor bijkomende lasten op vermogens om dit gat te dichten, kan op weinig begrip rekenen bij N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw: “In plaats van tekorten in de sociale zekerheid steeds weer te willen opvullen met nieuwe belastingen, moeten de sociale partners zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”

De sociale zekerheid wordt voor zo’n 60 procent gefinancierd door sociale bijdragen van werkgevers en werknemers. Het overige bedrag wordt bijgepast met belastinggeld. In 2017 werd een wet gestemd die de regering en de sociale partners moet aansporen om verantwoordelijker om te gaan met de financiering van de sociale zekerheid met belastinggeld.

Factuur afschuiven

“Deze wet kwam er omdat we net wilden vermijden dat sociale partners dure sociale akkoorden blijven sluiten waarvan ze de factuur afschuiven op de belastingbetaler”, benadrukt Anseeuw. In deze wet stond onder meer dat de stijging van het belastinggeld dat naar de sociale zekerheid vloeit gekoppeld moeten worden aan de economische groei en de tewerkstellingsgraad. Van de sociale partners werd ook gevraagd om compenserende maatregelen voor te stellen wanneer hun sociale akkoorden een te zware last leggen op de financiering van onze sociale zekerheid.

Vakbonden nemen verantwoordelijkheid niet

“We stellen nu vast dat de vakbonden hun verantwoordelijkheid niet opnemen”, stelt Anseeuw. “Het enige wat zij vandaag doen, is opnieuw kijken richting overheid om bij te passen, terwijl het ook hun verantwoordelijkheid is om er mee voor te zorgen dat de werkzaamheidsgraad verhoogt”, aldus Kamerlid Björn Anseeuw. “Terwijl ze in het voorjaar nog de verhoging van de SWT-leeftijd blokkeerden, kijken de vakbonden nu met een vragende blik naar vadertje staat om meer belastinggeld in de sociale zekerheid te pompen, terwijl die net nood heeft aan meer economische groei en tewerkstelling om de sociale zekerheid sterker te kunnen financieren. Ze gedragen zich als de slager, die altijd vraagt ‘of het iets meer mag zijn’.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is