Stad Oostende zet in op verkeersveilige schoolomgevingen

Door Björn Anseeuw op 5 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oostende

Elke dag verplaatsen duizenden jonge Oostendenaars zich van en naar school. Om ervoor te zorgen dat de verplaatsingen veilig gebeuren, start Stad Oostende samen met verscheidene partners een traject rond veilige schoolomgevingen. Op maandag 5 oktober, dag van de leraar, wordt het startschot gegeven. Dit traject is een van de vele projecten die Stad Oostende opstart omtrent verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor Stad Oostende en werd ook opgenomen in het bestuursakkoord 2019-2024. De stad stapt daarom mee in het project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waarbij ze samen met steden/gemeenten, de lokale politie, Agentschap Wegen en Verkeer en de directies van de scholen een traject rond veilige schoolomgevingen opstart. Eerder al - op maandag 21 september - organiseerde Stad Oostende een opleiding rond veilige schoolomgevingen voor de directies van de Oostendse scholen.

Eerste schepen Björn Anseeuw: "In het bestuursakkoord gaan we voluit voor een veilig Oostende. Het is onze ambitie om de schoolomgevingen te screenen en werk te maken van veilige schoolroutes. De oplossing ligt niet enkel in infrastructurele maatregelen van de stad of handhaving door de politie, maar ook in educatie van de kinderen en sensibilisering van de ouders, buren en voorbijgangers. Een veilige schoolomgeving moet gedragen worden door alle betrokkenen. Vandaar dat Stad Oostende kiest voor dit participatief traject waarbij alle belanghebbenden worden betrokken in de denkoefening, zodat we tot een daadwerkelijke oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden."

Pijnpunten in kaart brengen

Tijdens het traject 'veilige schoolomgevingen' wordt er samengewerkt met vijf scholen: vier scholen in het centrum en een school in de wijk Konterdam. De vijf scholen kregen eerder een vragenlijst ter voorbereiding van het traject. Daarna werd er een datum geprikt met de scholen voor een theoretische opleiding en om de reeds ingevulde vragenlijst te overlopen. Een team van experten zal voor de vijf scholen de pijnpunten in de schoolomgeving in kaart brengen. Nadien wordt ter plaatse gekeken hoe ze die pijnpunten in de praktijk kunnen omzetten. Na een laatste brainstormsessie wordt een actieplan opgesteld waarbij zowel de Stad, de lokale politie als de scholen zelf zich zullen inzetten om de veiligheid te optimaliseren. Een evaluatievergadering volgt zes maanden na het actieplan.

De actieplannen zullen focussen op verschillende fronten: aanpassingen van de weginfrastructuur, maar ook sensibilisering en educatie.

Schepen Natacha Waldmann, bevoegd voor Onderwijs, juicht deze aanpak toe: "De aftrap voor het traject wordt gegeven op de dag van de leraar, maandag 5 oktober. Op dat moment start het traject voor Basisschool De Groeiboom en het OLVO in de Vindictivelaan. Daarna volgen op donderdag 8 oktober de scholen OLVO in de Aartshertoginnestraat en OLKO in de Kaaistraat, en tot slot de Sint-Lodewijksschool in de Guido Gezellestraat."

Victor Veilig

Bij de start van het nieuwe schooljaar in september bezorgde Stad Oostende aan elke school in de stad een 'Victor Veilig'-mannetje. De bedoeling is om dit mannetje aan de stoeprand bij de schoolpoort te plaatsen tijdens de begin- en einduren van de schooldagen. Door de fluorescerende kleur en het bijhorend vlaggetje trekt hij de aandacht van de voorbijkomende bestuurders. Hierdoor worden de automobilisten bewust gemaakt dat ze zich in een schoolomgeving bevinden waardoor ze automatisch hun snelheid en rijgedrag gaan aanpassen.

Meer initiatieven

Stad Oostende wil in de toekomst nog meer initiatieven rond verkeersveiligheid uitwerken en scholen bij dergelijke trajecten betrekken, zowel uit het kleuter-, lager- als secundair onderwijs. Op die manier bouwen we samen aan een veilige buurt en stad!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is