Stad Oostende gaat de strijd aan tegen het sluikstorten!

Door Björn Anseeuw op 2 augustus 2020, over deze onderwerpen: Oostende

Stad Oostende besliste in haar bestuursakkoord om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten. Ook het achterlaten van hondenpoep en sigarettenpeuken valt hieronder. Vanaf augustus worden er wekelijks verschillende acties georganiseerd over het gehele grondgebied van de stad, waarbij de lokale politie en de stadsdiensten nauw zullen samenwerken om de overlast daadkrachtig aan te pakken. De stadsdiensten werken keihard om onze mooie stad netjes en proper te houden. Zij halen niet alleen het reguliere afval op, maar moeten ook iedere dag al het achtergelaten afval opruimen. Sluikstorten is nog steeds een groot probleem in Oostende.

“Vuilniszakken worden veel te vroeg buiten gezet waardoor meeuwen vrij spel krijgen en de straten bezaaid liggen met afval. Afval en sigarettenpeuken worden gewoon op de grond gegooid. Onze afvalkorven worden volgepropt met huisvuilafval. De overlast die wordt veroorzaakt door mensen die zich niet aan de regels houden, kan niet worden getolereerd. We moeten nu actie ondernemen,” aldus Eerste schepen Björn Anseeuw. (N-VA)

De stad heeft heel wat infrastructurele investeringen gedaan om het sluikstortprobleem aan te pakken. Er werden extra afvalbakken voorzien op de gekende overlastplaatsen. Alle vuilnisbakken zijn voorzien van asdoofplaatjes.  Het telefoonnummer 0800/92491  werd in het leven geroepen zodat mensen gratis de meldingen sluikstorten kunnen doorgeven. Waar mogelijk werden er nieuwe afvalstraten geplaatst.  Er worden zelfs onbemande camera’s  ingezet om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

“Ondanks de vele initiatieven moeten we jammer genoeg vaststellen dat er nog steeds heel veel overlast is. Als we dit probleem willen oplossen moeten we daadkrachtig optreden. Wie zich niet aan de regels houdt krijgt zonder pardon een GAS boete,“ licht schepen Maxim Donck toe. (N-VA)

De acties zullen worden uitgevoerd door de gemeenschapswachten van de stad en door de  politie. Iedere week zullen er 2 avond/ochtend afvalzakkenacties plaatsvinden in het centrum en in telkens een andere wijk van de stad.  De sigarettenpeukacties worden 2 maal per week georganiseerd en zullen plaatsvinden in het centrum van de stad.

Samen voor een propere en mooie stad!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is