Oostende brengt alle verkeersborden in kaart

Door Björn Anseeuw op 13 februari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oostende, West-Vlaanderen

Het Oostendse stadsbestuur brengt alle verkeersborden in kaart. Ze doet dat in de vorm van zogenaamde ‘aanvullende reglementen op het wegverkeer.’ Dat maakt Schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw (N-VA) bekend: ”In de wegcode worden de verkeersregels zoals voorrang van rechts en de snelheidsbeperking in de bebouwde kom opgenomen. De stad kan hierop verfijningen aanbrengen in functie van de omgeving. Zo worden er in sommige wijken bijvoorbeeld woonerven of eenrichtingsverkeer ingericht of beslissen we om nabij een school zone-30 in te voeren. Wanneer we dat doen moeten we niet alleen de gepaste verkeersborden op een correcte manier plaatsen. We moeten die regels ook vastleggen in een aanvullend reglement op het wegverkeer. Ondanks die verplichting werden heel wat van die reglementen de voorbije jaren in Oostende niet opgemaakt. Wat we nu doen is dan ook een inhaaloperatie. En dat is nodig.”

Straat per straat

De voorbije weken werden zo enkele tientallen reglementen goedgekeurd door het schepencollege. “Het is de bedoeling om zo straat per straat de regels en verkeersborden in kaart te brengen. Dat zal wat tijd vragen maar het is nodig. Wanneer we een nieuw mobiliteitsplan opstellen, weten we bijvoorbeeld perfect wat de bestaande toestand is,”aldus Björn Anseeuw.

GPS-gebruikers de juiste weg op sturen

Maar er is meer. “De gegevens uit die reglementen, bijvoorbeeld welke de rijrichting is in een bepaalde straat of dat er al dan niet vrachtwagens zijn toegelaten in een straat, worden ook doorgegeven aan GPS-fabrikanten. Zo zorgen we er voor dat vrachtwagens niet langer een straat worden in gestuurd waar ze niet thuishoren. Ook een GPS die je langs de verkeerde kant een eenrichtingsstraat instuurt, is zo verleden tijd. Ook dat zorgt voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oostende. En daar is het ons om te doen: een verkeersveilig Oostende,”besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is