Niko Geldhof (sp.a) schuldig over de ganse lijn. Rechtbank bevestigt bovendien dat hij ook de stad Oostende schade heeft berokkend.

Door Björn Anseeuw op 23 december 2014, over deze onderwerpen: Oostende

Björn Anseeuw, Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid voor de N-VA, is tevreden met het vonnis dat de Brugse correctionele rechtbank heeft uitgesproken tegen voormalig schepen voor sp.a, Niko Geldhof.  Anseeuw stelde zich, samen met gemeenteraadslid Werner Verbiest en OCMW-raadslid Sofie Defever burgerlijke partij tegen Geldhof, toen ze ontdekt hadden dat Geldhof bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 valsheid in geschrifte had gepleegd bij de aangifte van z’n verkiezingsuitgaven.  “Bovendien betaalde hij een stuk van z’n campagne met geld van de vzw Wijkwerking Hazegras, een vzw die al jarenlang kan rekenen op maar liefst 25.000€ subsidies per jaar.   Geldhof werd nu door de rechter over de ganse lijn schuldig bevonden.  Dat stemt me tevreden, in het bijzonder ook omdat de rechtbank ons volgt in de stelling dat niet alleen wij als kandidaten schade hebben geleden door het laakbaar handelen van Geldhof, maar dat ook de stad Oostende hierbij schade heeft geleden,” aldus Björn Anseeuw die zich ook namens de stad burgerlijke partij stelde toen het schepencollege van de stad dat weigerde te doen.

Rechters niet mals voor ‘moreel laakbaar gedrag’ van Geldhof

In het 28-bladzijden-tellende vonnis is de rechtbank niet mals voor wat ze ‘het moreel laakbaar’ gedrag noemen van Niko Geldhof.  Waar Anseeuw en de andere burgerlijke partijen van meet af aan het belang van de spelregels voor eerlijke verkiezingen hebben onderstreept, zegt de rechtbank dat nu ook met zoveel woorden.  “De rechtbank zegt expliciet dat, waar het vertrouwen van heel wat burgers in de politiek nu al bijzonder broos is, het gedrag dat Geldhof stelde, moreel verwerpelijk is.  En daar is het ons in de eerste plaats om te doen.  We willen op een eerlijke manier aan politiek doen, zodat we een positief project voor de stad Oostende mee vorm kunnen geven.  We verwachten dat ook van anderen.  De rechtbank treedt ons hierin nu bij,” zegt Björn Anseeuw.

Anseeuw formeel: Geldhof kan niet langer optreden als gezicht van stad.

Sinds het ontslag van Geldhof als gemeenteraadslid, is hij medewerker van Oostends schepen Johan Vande Lanotte (sp.a).  Hij treedt daarbij nog altijd op de voorgrond, onder andere op persfoto’s bij toeristische evenementen.  “Nu staat onomstotelijk vast dat Geldhof de stad schade heeft berokkend.  Het is aan schepen Vande Lanotte om de morele afweging te maken of Geldhof nu al dan niet bij hem in dienst kan blijven.  Maar wat echt niet meer door de beugel kan, is dat hij Geldhof nog laat opdraven voor publieke optredens die verband houden met z’n bevoegdheden als schepen.  Ook andere bestuursmandaten binnen of namens de stad (zoals in intercommunales), kunnen wat ons betreft, niet langer door hem worden ingevuld,” besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is