Nieuwe fietspaden aan de Zandvoordestraat in Oostende officieel geopend

Door Björn Anseeuw op 27 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oostende, West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen heeft in samenwerking met Stad Oostende en Beauvent nieuwe fietspaden aangelegd langs de Zandvoordestraat, tussen de aansluiting met de fietsroute Groene 62 en de Stationsstraat. De nieuwe fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en betekenen een grote vooruitgang en extra veiligheid, zowel voor recreatieve fietsers als voor fietsers die naar school of naar het werk fietsen.

In de Zandvoordestraat, tussen de aansluiting met de fietsroute Groene 62 en de Stationsstraat werd aan beide kanten een vrijliggend fietspad aangelegd.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, bevoegd voor mobiliteit bij de provincie West-Vlaanderen: "Via het aansluitend fietsroutenetwerk kunnen zowel recreatieve als functionele fietsers nu veiliger fietsen tussen Zandvoorde en Oostende: via de Groene 62, maar ook van en naar Brugge, Oudenburg, Snaaskerke en Gistel. De situatie wordt ook een stuk veiliger voor fietsers die in de bedrijvenzone Plassendale 3 werken."

Fietsoversteekplaats en nieuwe groenstroken

De nieuwe enkelrichtingsfietspaden zijn elk 1,75 m breed en liggen volledig afgeschermd van de rijbaan, dit over de volledige afstand van 1,3 kilometer.

Eerste schepen van Stad Oostende Björn Anseeuw: "Ter hoogte van de kruising met de Groene 62, de fietsroute tussen Oostende en Torhout, legden we nu ook een duidelijke fietsoversteekplaats aan, met een middengeleider. Fietsers kunnen zo veiliger in twee keer oversteken en bestuurders zullen daar hun snelheid moeten minderen."

Tussen de fietspaden en de rijbaan liggen er nieuwe groenstroken. Een zogenaamde 'rammelstrook' versmalt de rijbaan van de Zandvoordestraat. Bij de heraanleg zijn ook stopplaatsen voor de Lijnbussen voorzien, met op sommige plaatsen een overdekte fietsenstalling. Enkel ter hoogte van de stroken met woonhuizen werden parkeerstroken aangelegd.  

Samenwerking tussen de Provincie, Stad Oostende, Vlaanderen en Beauvent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste verkeerslichten aan het kruispunt met de Stationsstraat.  De coöperatieve Beauvent had de rijweg eerder al deels opengebroken om er het warmtenet aan te leggen. Zo werd ook dit bedrijf een partner in dit verhaal. Fluvius zorgde dan weer voor nieuwe verlichting langs het traject.

Het totale kostenplaatje voor de aanleg van de nieuwe fietspaden bedraagt 1.820.700,01 euro, waarvan 1.031.507,55 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Fietsfonds. De rest van de kosten werd gedragen door Stad Oostende (569.870,88 euro) en Beauvent (219.321,58 euro).

De werken zijn vorig jaar gestart in augustus en namen iets meer dan een jaar in beslag. In 2021 krijgt ook het stuk van de Stationsstraat waar nu nog geen vrijliggend fietspad is, een nieuw fietspad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is