N8 - Ontsluiting Westhoek op nieuwe paden

Door Björn Anseeuw op 12 december 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, West-Vlaanderen

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de nieuwe wegverbinding Ieper-Veurne gedeeltelijk vernietigd. “Hiermee ontstaat een nieuwe situatie en kan gezocht worden naar een breed gedragen oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek,” zegt Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA). “Het arrest maakt het mogelijk nieuwe paden te bewandelen voor een betere en vlotte ontsluiting.”

Al in 2005 werd een afspraak gemaakt om een nieuwe snelle verbindingsweg te realiseren tussen Ieper en Veurne door de aanleg van twee omleidingswegen door de open ruimte. Dit resulteerde uiteindelijk in de beslissing van de vorige Vlaamse Regering van 21 juni 2013, die de exacte ligging van  deze omleidingswegen vastlegde. Vooral de nieuwe ringweg rond Brielen en Woesten zorgde lokaal voor heel wat tegenkanting. Die ringweg zal er niet komen. De beperkte omleidingsweg rond de kern van Hoogstade blijft wel behouden.  

Volgens Björn Anseeuw (N-VA) moet nu in eerste instantie werk gemaakt worden van een herprofilering van de te behouden wegvakken van de N8 om de leefbaarheid van de kernen langs deze gewestweg te garanderen: “Goed ingerichte doortochten en minimale aanpassingswerken aan de bestaande N8 zijn op korte termijn het meest haalbaar. Dit is niet alleen de snelste en goedkoopste oplossing, en heeft ook de minste impact op landbouw, natuur en leefbaarheid van de streek." Wat de langere termijn betreft, opent het arrest nieuwe perspectieven. “Het arrest maakt het mogelijk nieuwe paden te bewandelen voor een betere en vlotte ontsluiting van de Westhoek”, zegt Anseeuw. Er komt sowieso geen nieuwe autosnelweg Ieper-Veurne. De doortrekking van de A19 is definitief van de tafel verdwenen. Anseeuw: “De Raad van State heeft de schrapping van het oude tracé, dat nog op het gewestplan stond, niet vernietigd. Die schrapping gaat dus door.”

Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck is van de streek (Alveringem): “De schrapping van de doortrekking van de A19 betekent dat het waardevolle landschap en belangrijke erfgoedsites van de Eerste Wereldoorlog gevrijwaard blijven. Bovendien is er nu eindelijk rechtszekerheid voor de eigenaars en gebruikers van gronden die op dit oude tracé liggen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is