N-VA werpt een juridische reddingsboei voor steunmaatregelen voor getroffen sectoren

Door Björn Anseeuw op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Horeca, Coronacrisis
Björn Anseeuw

Ook in het najaar van 2020 moeten veel sectoren verplicht sluiten door de coronacrisis, waardoor bedrijven in de moeilijkheden kunnen komen om hun facturen en hun RSZ-bijdragen te betalen. Om de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, door de crisis te loodsen, steunt de N-VA het voorstel om bedrijven in moeilijkheden uitstel van betaling te geven voor hun RSZ-bijdragen. “Onze enige bekommernis is dat de horeca en andere getroffen sectoren de steun krijgen die ze broodnodig verdienen”, stelt Kamerlid Björn Anseeuw.

De paars-groene meerderheid wil het wetsontwerp uitbreiden met drie bijkomende maatregelen. Kamerlid Björn Anseeuw vindt het belangrijk dat er gerichte steunmaatregelen komen voor de horeca en voor alle andere zwaar getroffen sectoren. “Daarom hebben we de voorbije maanden dit soort maatregelen ook altijd volmondig gesteund.”

Amendementen om gammele regelgeving te vermijden

Er zijn vragen bij de juridische uitwerking van het voorstel dat nu voorligt, stelt Anseeuw. Daarom diende hij amendementen in om die juridische problemen te remediëren. “Onze enige bekommernis is dat de horeca- en andere getroffen sectoren de steun krijgen die ze broodnodig verdienen. We willen dus vermijden dat er een gammele regelgeving komt die plots door een rechter wordt vernietigd. Want daarmee dreig je de getroffen sectoren in een nog groter avontuur te storten waar niemand in wil terecht komen.”

Horecasteun met voorschotkrediet

Een eerste bijkomende maatregel voorziet in een eenmalige steun van 167 miljoen euro aan de horeca. “Door enkel de horeca, en niet andere zwaar getroffen sectoren steun te geven, bestaat de kans dat een rechter oordeelt dat de maatregel discriminerend is. Ik stel voor om die steun te geven in de vorm van een voorschotkrediet. Op die manier vermijd je eventuele juridische problemen”, aldus Anseeuw.

Vervangingsinkomen in verhouding met inkomensverlies

Een tweede maatregel verdubbelt het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen die verplicht werden om hun activiteiten te stoppen. Sommige zelfstandigen zullen immers meer ontvangen dan ze zelf verdienen, terwijl anderen niet zullen toekomen. “Een vervangingsinkomen moet juridisch altijd in verhouding zijn tot het verlies van het inkomen. Daarom stel ik voor om de verdubbeling te beperken tot het effectief verloren inkomen”, zegt Anseeuw. De voorgestelde wijziging moet er opnieuw voor zorgen dat de regeling effectief juridisch standhoudt.

Meer gerichte steun dan kwijtschelden RSZ-bijdragen

Tot slot wil de meerderheid de RSZ-bijdragen voor sommige ondernemingen kwijtschelden. Anseeuw vindt dat die steun beter in een meer gerichte vorm gegeven wordt: “Bedrijven hebben nu reeds de mogelijkheid om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Naast de tijdelijke werkloosheid kunnen bedrijven ook genieten van verschillende bronnen van financiële ondersteuning zoals het Vlaams beschermingsmechanisme en het dubbel overbruggingsrecht.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is