N-VA geen voorstander van nóg een extra premie voor tijdelijk werklozen

Door Björn Anseeuw op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid
Geld zandloper

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigt aan dat al wie die langer dan 52 dagen tijdelijk werkloos geweest is in 2020, een extra premie van 10 euro per dag zal ontvangen. “Niet werken wordt hierdoor onnodig aantrekkelijker gemaakt”, besluit N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. “Ondertussen worden onze budgettaire putten nog groter dan ze al waren.”

De N-VA is geen voorstander van de beslissing van de federale minister van Werk om aan personen die langer dan 52 dagen tijdelijk werkloos geweest zijn in 2020, een extra premie van 10 euro per dag tijdelijke werkloosheid toe te kennen. “De maatregel maakt niet werken onnodig aantrekkelijk”, stelt Björn Anseeuw. “Ook oneigenlijk gebruik wordt aangemoedigd: wie nog geen 52 dagen tijdelijke werkloosheid opgenomen heeft in 2020, kan maar best met zijn werkgever afspreken om nog wat extra dagen tijdelijke werkloosheid op te nemen om zo de premie nog te kunnen incasseren.”

Meerdere verhogingen tijdelijke werkloosheidsuitkering

Uiteraard hebben mensen die de pech hebben dat ze hun werk verliezen recht op een degelijke bescherming tegen inkomensverlies, benadrukt Anseeuw “Maar sinds de uitbraak van de coronacrisis werden opeenvolgend meerdere verhogingen van de tijdelijke werkloosheidsuitkering doorgevoerd.” De N-VA’er verwijst naar de verhoging van de uitkering van 65 procent naar 70 procent van het brutoloon, het extra RVA-supplement van 5,63 euro per dag bovenop de uitkering en de verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheid. “Bovendien geven vele werkgevers aan hun werknemers nog een extra toelage bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering.”

Meer verdienen in tijdelijke werkloosheid

“Het mag dus niet verwonderen dat dit voorjaar de media al berichtten dat sommige tijdelijk werklozen niet veel minder, of zelfs meer, verdienen tijdens tijdelijke werkloosheid dan door te gaan werken. Daar komt nu dus nog de extra premie van 10 euro per dag bovenop”, verzucht de N-VA’er. “En de 180 miljoen die deze maatregel kost, die maakt de budgettaire put van ons land weer wat dieper. Uiteindelijk zullen het onze werkgevers en werknemers zijn die na de coronacrisis de rekening gaan moeten betalen voor deze Sinterklaaspolitiek van kosteninefficiënte ondersteuningsmaatregelen”, besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is