Meer duidelijkheid voor kandidaat-huurders van sociale woningen

Door Björn Anseeuw op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Wonen

Vandaag kunnen kandidaten voor een sociale woning een woning weigeren zonder dat te argumenteren. Dat vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA) niet zinvol: “Wat mij betreft kan men enkel met een zeer gegronde reden een aangeboden sociale woning weigeren.” Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) zal daarom het kaderbesluit sociale huur aanpassen zodat kandidaat-huurders geen woning meer ongegrond kunnen weigeren. “Daarbij zal duidelijk gedefinieerd wat een ‘gegronde’ en een ‘ongegronde’ weigering is.”, zegt Anseeuw.

 

Kandidaten voor een sociale woning kunnen momenteel één keer een sociale woning weigeren zonder gegronde reden. Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA): “Sociale huisvesting is bedoeld om – terecht – burgers te helpen waar nodig. Dan is het vreemd dat mensen zomaar een aangeboden woning weigeren.”

Dat moet ook voor meer duidelijkheid zorgen voor wie op een wachtlijst staat en een huurpremie of een huursubsidie krijgt. Huurders met een laag inkomen kunnen beroep doen op één van die tegemoetkomingen zodat zij in afwachting van een sociale woning toch een woning kunnen vinden en betalen op de private huurmarkt. Anseeuw: “Maar veel kandidaat-huurders weten niet dat wie één keer een sociale woning ongegrond weigert, de huurpremie verliest. Wie twee keer weigert wordt van de wachtlijst geschrapt en verliest zijn huursubsidie. Dat zorgt voor misverstanden. Het is dus eerlijker én duidelijker voor de kandidaat-huurder om simpelweg geen ongegronde weigeringen meer toe te laten.”

Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans zal het kaderbesluit sociale huur aanpassen zodat kandidaat-huurders geen woning meer kunnen weigeren zonder reden. Nog voor de zomer zal ze een voorstel tot wijziging voorleggen aan de Vlaamse regering.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is