Haven Oostende wordt n.v. van Publiek Recht

Door Björn Anseeuw op 17 december 2018, over deze onderwerpen: Oostende

Naar een kleinere maar slachkrachtige raad van bestuur

Op voorstel van Vlaams Parlementslid en toekomstig eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) keurde de Oostendse gemeenteraad vandaag de nieuwe statuten van de Oostendse Haven goed, waardoor de haven van Oostende vanaf 1 februari 2019 wordt omgevormd tot een n.v. van publiek recht. “Deze omvorming is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie maar ook uitdagende toekomst.

De haven heeft nood aan meer expertise en dus meer ondernemers in de raad van bestuur, extra investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen.” zegt Björn Anseeuw.

Voortaan minder politici en meer ondernemers in het havenbestuur

Vandaag telt het Oostendse havenbestuur 18 bestuurders: 11 gemeenteraadsleden en 7 onafhankelijke deskundigen. Björn Anseeuw: “Alleen zitten er zelfs bij die 7 deskundigen ook nog eens politici. Dat grote overwicht aan politici is niet goed voor de ontwikkeling van onze haven en de tewerkstelling. Politieke agenda’s gaan dan wel eens voor op het economisch belang van het havenbedrijf zelf. Daar moeten we van af. Komt daarbij dat we in het havenbestuur nood hebben aan meer expertise. Daarom is het goed dat er voortaan meer ondernemers een plaats kunnen krijgen in het havenbestuur. Het zal ons de kans geven om de haven nog professioneler te laten werken.”

Ook Dirk Declerck, CEO Haven Oostende, juicht de omvorming toe: “De raad van bestuur wordt kleiner en slagkrachtiger. De omvorming zal de nieuwe koers die nodig is om de vele uitdagingen aan te pakken ondersteunen.”

Nieuwe investeringen aantrekken

Een ander voordeel van de omvorming is dat de haven, naast de eigen middelen, voortaan ook middelen  van buitenaf kan aantrekken. “Willen we in bepaalde niche-markten, zoals blauwe energie, maar ook in de logistiek, kunnen concurreren met andere havens, dan hebben we extra kapitaal en nieuwe investeringen nodig. dat moet zorgen voor extra jobs,” zegt Björn Anseeuw

Ook de Vlaamse Regering moet nieuwe statuten goedkeuren

Nadat Anseeuw het decreet dat de omvorming van de haven mogelijk maakt, liet goedkeuren in het Vlaams Parlement, was het vandaag aan de Oostendse gemeenteraad om de statuten goed te keuren. Nu moet enkel nog de Vlaamse Regering diezelfde statuten goedkeuren. “Ik verwacht dat dat al binnen enkele weken mogelijk is. Voor de personeelsleden van de haven verandert er niets, voor de Oostendse economie heel wat. Hiermee kunnen we de Oostendse haven en ook de Oostendse werkgelegenheid een echte boost geven,” besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is