Haven Oostende wordt n.v. van Publiek Recht

Door Björn Anseeuw op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Oostende, West-Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) werd in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goedgekeurd waardoor de haven van Oostende kan worden omgevormd tot een n.v. van Publiek Recht. “Dit decreet is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie maar ook uitdagende toekomst. De haven heeft nood aan meer vakkennis – waaronder zeker ondernemers - in het havenbestuur, aan extra investeringen en aan nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen.” zegt Björn Anseeuw. Met dit decreet wordt dat mogelijk.

Voortaan minder politici en meer ondernemers in het havenbestuur

Vandaag telt het Oostendse havenbestuur 18 bestuurders: 11 gemeenteraadsleden en 7 onafhankelijke deskundigen. Björn Anseeuw: “Alleen zitten er zelfs bij die 7 deskundigen ook nog eens politici. Dat grote overwicht aan politici is niet goed voor de ontwikkeling van onze haven en de tewerkstelling. Politieke agenda’s gaan dan wel eens voor op het economisch belang van het havenbedrijf zelf. Daar moeten we vanaf. Komt daarbij dat we in het havenbestuur nood hebben aan meer expertise. Daarom is het goed dat er voortaan meer ondernemers een plaats kunnen krijgen in het havenbestuur. Het zal ons de kans geven om de haven nog professioneler te laten werken.”

Nieuwe investeringen aantrekken

Een ander voordeel van de omvorming is dat de haven, naast de eigen middelen, voortaan ook middelen  van buitenaf kan aantrekken. “Willen we in bepaalde niche-markten, zoals blauwe energie, maar ook in de logistiek, kunnen concurreren met andere havens, dan hebben we extra kapitaal en nieuwe investeringen nodig. dat moet zorgen voor extra jobs,” zegt Björn Anseeuw

Gemeenteraad moet nieuwe statuten goedkeuren

Als het decreet door het Vlaams Parlement definitief is goedgekeurd, is het aan de Oostendse gemeenteraad om de nieuwe statuten van het havenbedrijf goed te keuren. “Ik verwacht dat dat al binnen enkele weken mogelijk is. Voor de personeelsleden van de haven verandert er niets, voor de Oostendse economie heel wat. Hiermee kan de Oostendse haven en ook de Oostendse werkgelegenheid een boost krijgen.” besluit Björn Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is