Extra bescherming voor jongeren in gemeenschapsinstellingen

Door Lorin Parys, Tine van der Vloet, Björn Anseeuw op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd, Verandering
Extra bescherming voor jongeren in gemeenschapsinstellingen

Er komt een externe Commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De Commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de Commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven, krijgen het recht zaken bij hen aan te kaarten of een klacht te uiten. Gaat het over een echte klacht, dan wordt die overgemaakt aan het Kinderrechtencommissariaat.

Tot op vandaag voert de administratie zelf het toezicht op de gemeenschapsinstellingen. In de feiten fungeert ze als rechter én partij. Vlaanderen kreeg daarop meermaals opmerkingen vanuit diverse hoeken. Daar wordt nu aan tegemoetgekomen met de oprichting van een externe  Commissie van toezicht, die volledig onafhankelijk werkt van die administratie en de regering. “De Commissie kan bemiddelen en aanbevelingen formuleren”, zegt Tine van der Vloet, één van de ondertekenaars van het decreetvoorstel voor de N-VA. “Ze zal ook actief terugkoppelen naar de voorzieningen en de jongeren zelf.”

Meer rechtswaarborgen

Jaarlijks zal de  Commissie over haar werking, haar vaststellingen en aanbevelingen rapporteren aan het Vlaams Parlement. “Op die manier bieden we meer en noodzakelijke rechtswaarborgen aan de minderjarigen die van hun vrijheid beroofd zijn,” vult haar collega Björn Anseeuw aan. “Bovendien krijgen we meer zicht op de detectie van problemen én op de positieve ontwikkelingen op het vlak van de behandeling van minderjarigen in de voorzieningen.”

“We geven het signaal aan jongeren die opgesloten zitten dat we hun stem blijven horen. Dat zorgt ervoor dat we hen in de samenleving houden en maakt de overgang uit een gemeenschapsinstelling makkelijker. En daar wordt iedereen beter van”, besluit Lorin Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is