Cannabis reguleren? N-VA stuurt Di Rupo wandelen

Door Björn Anseeuw op 6 april 2017, over deze onderwerpen: Geestelijke gezondheid, Drugs

N-VA is niet te spreken over de voorstellen van Di Rupo in Le Soir om de teelt en verkoop van Cannabis te reguleren in België. Dat zeggen Vlaams parlementslid Björn Anseeuw en kamerlid Valerie Van Peel: “Het reguleren en dus legaliseren van Cannabis zal er onvermijdelijk voor zorgen dat het aantal drugsverslaafden en daarmee de ellende nog toeneemt. En dat kan echt niet de bedoeling zijn. Een efficiënt drugsbeleid heeft ondubbelzinnige lijnen nodig. Bovendien stelt zich de vraag wie daarvoor dan de verantwoordelijkheid moet opnemen. Als Di Rupo meer drugsverslaafden wil, moet hij er ook maar zelf voor zorgen.”

Dat cannabis helemaal niet zo onschuldig is blijkt uit cijfers die de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) eerder bekend maakte. Ook daarin zien de N-VA’ers een argument om cannabis net niet te legaliseren.

Björn Anseeuw“Uit het rapport van de VVBV blijkt dat sedert 2011 niet langer heroïne maar cannabis de meest voorkomende drug is waarvoor verslaafden zich aanmelden bij de drughulpverlening. Uit het Socost-onderzoek van de VUB en UGent , blijkt bovendien dat de maatschappelijke kost van middelenmisbruik het hoogst is voor twee legale drugs: alcohol en tabak. Jaarlijks goed voor ruim 3,5 miljard euro.

Maar het gaat over meer dan geld alleen. “Kinderen die opgroeien bij ouders met een verslavingsproblematiek lopen zelf ook meer risico op psychische en verslavingsproblemen. Door alles op z’n beloop te laten hou je die vicieuze cirkel in stand en stort je steeds meer kinderen in hun ongeluk. Als we nu dus ook nog eens de drempel voor cannabis gaan verlagen door te legaliseren, zal de ellende alleen maar toenemen. En daar bedanken we echt voor.”

Van Peel: “Onderschat ook niet hoeveel van de psychische problemen bij jongeren hun oorsprong kennen in - of versterkt werden door cannabisgebruik. De link tussen psychoses en cannabis is al vaker wetenschappelijk aangeklaagd. Dergelijke onduidelijke houding van een overheid ten opzichte van cannabis maakt het voor bezorgde ouders al helemaal moeilijk om in te grijpen wanneer het misloopt bij hun kroost.”

Een efficiënt drugsbeleid verdraagt geen dubbelzinnigheden. “Drugs zijn verboden en mensen die hieraan verslaafd zijn moeten geholpen worden, niet gefaciliteerd. Daarom ook is het goed is dat op een Inter Ministerieel Overleg in oktober werd beslist dat de federale overheid bijvoorbeeld ook geen drugsruimtes wil mogelijk maken”, stelt Van Peel. “De resultaten van de war on drugs in Antwerpen – een beleid met duidelijke lijnen gericht op het aanpakken van het criminele milieu rond drugs en het doorverwijzen van gebruikers naar behandeling -  bewijzen dat dat de weg is die we moeten bewandelen. Dat is het beleid dat we breder moeten uitrollen. In plaats van wat ideetjes te lanceren omdat ze populair klinken, maar die op lange termijn alleen maar meer schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Laat ons niet de fouten van het verleden herhalen door opnieuw een drug te normaliseren om dan binnen tien jaar te concluderen dat er geen maatschappelijk draagvlak meer is om in te grijpen als de consequenties hiervan uit de hand lopen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is