Bouw Oostends crematorium: een aaneenschakeling van vreemde wendingen

Door Björn Anseeuw op 10 september 2017, over deze onderwerpen: Oostende

Vorige week werd de start de bouw van het crematorium aangekondigd. Geen vuiltje aan de lucht als je schepen Jean Vandecasteele (sp.a) bezig hoorde. De waarheid is wel even anders. Er is wel degelijk protest. Niemand is tegen de bouw van een nieuw crematorium in Oostende. Het onnodig innemen van 10 hectare potentieel stadsrandbos kan op heel wat minder begrip rekenen. En daar gaat het protest over. Terecht overigens. Bovendien: het gaat over meer dan 1 zogezegd verdwaalde klacht van een inwoner, kilometers verderop.

Waarom 3 keer zoveel bosgrond inpalmen dan nodig is?

Elke studie toonde aan dat de 3,5 hectare waar de voormalige steenbakkerij stond, ruim voldoende was voor de inplanting van het crematorium. Mooi afgeschermd van de Gistelsesteenweg en goed geïntegreerd in het bos. Dat was evenwel buiten Jean Vandecasteele gerekend. Iedereen heeft er het raden naar wat hij tegen het stadsrandbos heeft. Had ie ooit een nare ervaring in een bos? Vindt hij de bezieler van het stadsrandbos, Yves Miroir, maar niets? We zullen het nooit zeker weten. Maar het bos, minstens dat stuk, moet en zal kapot, een deel zal er zelfs nooit komen.

Crematorium aangekondigd op site steenbakkerij, komt vreemd genoeg op andere plaats

Ronduit misleidend: Het crematorium komt op de site van de voormalige steenbakkerij langs de Grintweg. Was het maar waar. Op de site van de steenbakkerij komt er van alles, maar geen crematorium. Een vijver. Dat wel. En een heuveltje. En een grote parking. En bomen die er niet thuishoren. Netjes op een rijtje. In de ijdele hoop dat ze niet verzuipen in de zompige grond daar.

Het crematorium zelf komt verderop. Op een plaats wat eigenlijk een volwaardig bos moet zijn.

Bangmakerij of loze beloften?

Het was en is een project dat helemaal niet op duurzaam rijmt. Het wekte dan ook geen verwondering dat het Agentschap Natuur en Bos een negatief advies gaf. Des te opvallender was dat enige tijd later datzelfde advies werd bijgestuurd naar gunstig. Ergens heeft een interventie, goddelijk of keizerlijk, haar vruchten afgeworpen.

Wat ook bijzonder vreemd was, is dat Natuurpunt, die eerder al beroep aantekende tegen de plannen, tijdens de procedure haar klacht plots weer heeft ingetrokken. Als er geen nieuwe feiten zijn, kan dat alleen maar betekenen dat ze ofwel verleid werden met loze beloften ofwel bang zijn gemaakt.

Minister geeft vergunning om bos dat ze zelf subsidieerde, te schrappen

Nog dit: De minister voor Leefmilieu had een 4-tal jaar geleden subsidies verleend voor de aankoop van de gronden buiten de steenbakkerij om er bos aan te planten. Gezien dat bos nu is geschrapt moet de stad die subsidies terugbetalen.

Hoe werd dat bos geschrapt? Door diezelfde minister die de bouw- en milieuvergunning goedkeurde waarmee het stuk bos dat ze zelf subsidieerde, letterlijk van de kaart is geveegd. Alleen in Oostende…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is