Az Damiaan en Az Sint-Jan Brugge-Oostende bundelen hun krachten

Door Björn Anseeuw op 18 december 2019

Brugge-Oostende, 19 december 2019 – Het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kondigen aan dat ze, na een jarenlange goede samenwerking, hun krachten nog sterker zullen bundelen ten behoeve van de patiënt.

 

Formele engagementsverklaring

De jarenlange goede samenwerking tussen het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV leidt vandaag tot een formele engagementsverklaring waarin beide ziekenhuizen beloven hun krachten te bundelen in het belang van de Oostendse patiënt.

Tussen AZ Sint-Jan en AZ Damiaan wordt een structurele samenwerking uitgewerkt waarin zal worden afgesproken en beslist hoe het bestaande zorgaanbod in Oostende optimaal kan gerealiseerd worden, rekening houdend met de twee locaties, namelijk campus H. Serruys van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Damiaan. Vanaf het verwerven van de erkenning van het samenwerkingsverband, wordt de naam AZ Oostende gebruikt voor de activiteiten van het samenwerkingsverband.
Er zal een gemeenschappelijk bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid worden opgericht waarin het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV evenredig vertegenwoordigd zijn.

 

Behoud statuut

Beide ziekenhuizen behouden binnen deze samenwerking hun eigen bestuursorganen, managementstructuur en overlegstructuren met de artsen en het personeel. Ook de medewerkers van beide ziekenhuizen behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun huidige werkgever (het AZ Damiaan of het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV).

 

Geïntegreerd medisch beleid

De artsen zullen betrokken worden bij het uittekenen van het geïntegreerd medisch beleid.

 

Ten behoeve van de patiënt

De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid: ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand, levensbeschouwing of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen. De ultieme doelstelling: de activiteiten en de werking van beide ziekenhuizen verder en beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt die een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Oostendse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is