Stad Oostende koopt fietstaxi's aan

Door Björn Anseeuw op 30 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oostende

Stad Oostende zet verschillende acties op om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Daarom kocht Stad Oostende twee fietstaxi’s aan in het kader van het Europees project Stay Active And Independent for Longer in the 2 Seas Area (SAIL). “We zetten deze fietstaxi’s in om de mobiliteit van senioren ook voor korte afstanden te verzekeren,” weet Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor mobiliteit. “Dit verhoogt de toegankelijkheid van onze ontmoetingscentra,” vult schepen van samenleven Maxim Donck (N-VA) aan.

Uit overleg met verschillende partners uit het middenveld blijkt dat het probleem van de mobiliteit bij minder mobiele senioren in Oostende zich voornamelijk manifesteert bij korte afstanden. Deelname aan sociale activiteiten en medische afspraken die voor de fysieke en emotionele gezondheid van ouderen belangrijk zijn, worden op die manier belemmerd. “Het openbaar vervoer is vaak niet aangepast aan de noden van de senioren, mindermobielencentrales hebben het moeilijk om kleine ritten te organiseren en taxi’s zijn voor die korte afstanden vaak te duur,” stelt Björn Anseeuw.

“Binnen de ontmoetingscentra wordt dit initiatief positief onthaald want vaak hebben onze bezoekers problemen om tot bij de ontmoetingscentra te komen. Dit is een niet mis te verstaan signaal,” zegt schepen Maxim Donck, “Met de aankoop van deze fietstaxi’s kunnen we dit knelpunt dus oplossen.”

Nu al wordt een fietstaxi ingezet in de Vuurtorenwijk. Senioren worden van én naar het ontmoetingscentrum De Ballon gebracht. “Zonder onze fietstaxi is het voor een twintigtal wijkbewoners zeer moeilijk of helemaal niet mogelijk om tot bij het ontmoetingscentrum te komen en net dat is een stimulans om een dergelijke investering te doen. Op die manier komen we tegemoet aan de noden van personen die minder mobiel zijn en er op eigen houtje niet meer toe geraken maar het toch erg belangrijk vinden om dagelijks naar hun OC af te zakken, bv. voor het nuttigen van hun warme maaltijd,” verduidelijkt schepen Maxim Donck. “Daarenboven is deelnemen aan activiteiten en sociaal contact van cruciaal belang om niet in een situatie van sociaal isolement te belanden. Verder kan de fietstaxi ook andere zorg- of vrijetijdsinitiatieven toegankelijker maken.”

“Bovendien is een fietstaxi een groen en flexibel vervoersmiddel dat perfect past binnen het streven naar een verkeersluwe binnenstad en het omvormen van Oostende tot dé fietsstad van Vlaanderen,” besluit schepen Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is