Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. Eveneens als plaatsvervangend lid maak ik deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Binnen de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen spits ik me toe op het beleidsdomein wonen. Ik ben voornamelijk bezig met sociaal wonen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken kan ik terugvallen op mijn ervaring als fractieleider in de gemeenteraad van Oostende. Mijn focus ligt in deze commissie op alle lokale West-Vlaamse dossiers.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werk ik rond geestelijke gezondheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat met verpleegkundigen, ziekenhuizen en ziekenfondsen te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.bjornanseeuw.be/stel-je-vraag

Recent ingediende documenten

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de band tussen het psychisch welbevinden van jongeren en hun context

van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1175 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de aandacht voor het mentale welzijn van jongeren bij het verplichte medisch onderzoek op school

van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1140 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de abrupte stopzetting door de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) en de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) van de nationale selectiewerking waterpolo

van Björn Anseeuw aan minister Philippe Muyters
776 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisselingen over de stand van zaken van de uitvoering van de resolutie betreffende een sterk Vlaams Klimaatbeleid

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen en Robrecht Bothuyne
1468 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende maatregelen om de grondrechten van kinderen en jongeren bij vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg te vrijwaren en over het voorstel van resolutie betreffende een verbod op eenzame afzondering en fixatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1401 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over de mogelijke betrokkenheid van het CAW Noord-West-Vlaanderen bij een nieuwe humanitaire hub (zorg- en infopunt) aan de Vlaamse kust

van Stefaan Sintobin aan minister Jo Vandeurzen
1031 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2